Skolinfo

Kangos Kultur - & Ekologiskola


Grundades 1993 och är en ideell förening med byborna som medlemmar. Skolan är en F-9 grundskola.

Januari 2003 införlivades även förskolan och fritids i verksamheten.


Skolan är öppen för alla och inga avgifter tas ut. Språket har en central roll varför Meänkieli har funnits på schemat sedan skolstarten.


Eleverna sköter även om odlingar som brukar ge bra med avkastning och det mesta används inom vårt kök.


Byborna har även upplåtit en bit skog där vi har vår populära skolskog. Den besöks vid ett antal tillfällen under läsåret.


Sommarveckorna genomförs varje år under elevernas sommarlov och målet är att all verksamhet drivs utomhus med natur och kultur som ledstjärna.


En annan viktig händelse är våra kulturdagar där vi bjuder in 4-6 kulturarbetare som tar sig an våra barn under två dagar. Bl. a. har vi haft dans, fotografi, smide, drama, litteratur, karate, serieteckning, poesi, performance, film, målning m.m. Under åren har eleverna tillsammans med personalen fått möta många inspirerande människor.


Inför julmarknaden smyckar vi skolgården av allehanda ting gjorda främst i snö och is. En tradition är att vi sågar is från sjön Takajärvi som vi bygger någon skulptur av. Det har blivit en del is som tagits upp under årens lopp. 2006 tog vi upp drygt 6 ton is med handkraft.


Dagen efter får hugade elever ta sig ett juldopp i vaken och det brukar vara en populär företeelse då även hemvändande elever kommer för att känna på badtemperaturen. Detta evenemang har varit flitigt bevakat av media!


Skolan har en egen utarbetad arbetsplan där Vi-känslan betonas starkt och är en viktig stöttepelare för vår överlevnad som skola. Byborna är viktiga för skolan och vi har fått mycket hjälp från dem vid olika tillfällen.